Uitschrijven als lid van Paradoks

[English below]

Je kan je op elk moment uitschrijven als lid van Paradoks. Dit doe je door een mailtje te sturen naar bestuur@paradoks.utwente.nl. Meld hierbij wel je studentnummer of inlognaam! Het bestuur zal je dan verder helpen.


Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden:


Voor primaire leden (studenten BMT en TG):


 1. Als je afstudeert word je NIET automatisch benaderd door Paradoks om je uit te schrijven. Dit werd voorheen wel gedaan omdat Paradoks de gegevens van afstudeerders kreeg van de opleiding. In verband met de nieuwe AVG is dit niet meer mogelijk. Vanaf nu moet het initiatief dus vanuit jou zelf komen, anders gaan we ervan uit dat je nog steeds lid blijft.

 2. De contributie wordt jaarlijks berekend. Dit is 10 euro per jaar. Je hebt bij je inschrijving als Primair Lid voor je verwachte studietijd contributie in één keer betaald (BMT: 50 euro voor 5 jaar of TG: 60 euro voor 6 jaar).

  1. Als je je eerder uitschrijft, krijg je je overgebleven contributie terug.

  2. Als je nog lid bent nadat je initiële contributietermijn is afgelopen wordt je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en zul je 10 euro per jaar geïncasseerd krijgen.

 3. Contributie en lidmaatschap worden altijd per jaar berekend. Het is niet mogelijk om slechts een deel van je contributie te betalen als je minder dan een jaar lid bent geweest.

 4. De uitschrijfdeadline wordt door het bestuur meestal, maar niet altijd, gezet op 31 juli. Als de datum afwijkt van de norm zal je hier tijdig van op de hoogte worden gesteld door het bestuur. Dit is het einde van het boekjaar. Dit betekent dat het vóór die datum duidelijk moet zijn dat je je uitschrijft of uit gaat schrijven als lid van Paradoks. Doe je dit niet, dan ben je verplicht het volgende collegejaar weer contributie te betalen.

  1. Ben je aan het afstuderen, en is de datum van je uitschrijven al bekend (bijvoorbeeld half augustus), laat dit dan weten aan het bestuur. Zo voorkom je dat je een jaar extra contributie moet betalen.


Voor externe leden (andere studies):


 1. De contributie wordt jaarlijks berekend. Dit is 5 euro per jaar. Zolang je je niet uitschrijft als lid wordt je lidmaatschap elk jaar automatisch met een jaar verlengd.

 2. Contributie en lidmaatschap worden altijd per jaar berekend. Het is niet mogelijk om slechts een deel van je contributie te betalen als je minder dan een jaar lid bent geweest.

 3. De uitschrijfdeadline wordt door het bestuur meestal, maar niet altijd, gezet op 31 juli. Dit is het einde van het boekjaar. Dit betekent dat het vóór die datum duidelijk moet zijn dat je je uitschrijft of uit gaat schrijven als lid van Paradoks. Doe je dit niet, dan ben je verplicht het volgende collegejaar weer contributie te betalen.

  1. Ben je aan het afstuderen, en is de datum van je uitschrijven al bekend (bijvoorbeeld half augustus), laat dit dan weten aan het bestuur. Zo voorkom je dat je een jaar extra contributie moet betalen.


[English]


You can deregister as member of Paradoks at any time. To do so, send an email to bestuur@paradoks.utwente.nl. Please be sure to mention your student number (or user name if you don’t have a student number). The board will assist you further.


There are a few things you have to keep in mind:


For ‘Primaire leden’ (students BME or TM):

 1. If you graduate you will NOT be approached by Paradoks to deregister as member. This has been the case before, but since the GDPR was brought into effect it is not possible for Paradoks to see if you are graduated or not. This means you have to contact Paradoks yourself timely. If you do not do so, we assume you will stay a member.

 2. The membership fee is determined annually. This is €10.00 per year. You have paid your expected membership in full when you became member (BME: €50.00 for 5 years or TM: €60.00 for 6 years).

  1. If you deregister before your membership term has ended, you will get your remaining membership fee back on your bank account.

  2. If you are still member after your initial membership term has ended, your membership will automatically be prolonged by a year. You will pay €10.00 annually.

 3. Membership and membership fee will always be calculated annually. It is not possible to get back part of your membership fee if you deregister before the end of the year.

 4. The deregistration deadline will be determined by the board. This will usually (but not always) be on the 31st of July. If the date differs from this, you will be notified well beforehand. On the 31st of July, the financial year ends. This means that you have to deregister before this date. If you do not do this, you are required to pay full membership of the following year too.

  1. If you are graduating and the date of your graduation is known (e.g. half August), let the board know. This way you prevent having to pay an extra year of membership fee.


For ‘Externe Leden’ (other studies):

 1. The membership fee is determined annually. This is €5.00 per year. If you do not deregister, your membership will automatically be prolonged by a year.

 2. Membership and membership fee will always be calculated annually. It is not possible to get back part of your membership fee if you deregister before the end of the year.

 3. The deregistration deadline will be determined by the board. This will usually (but not always) be on the 31st of July. If the date differs from this, you will be notified well beforehand. On the 31st of July, the financial year ends. This means that you have to deregister before this date. If you do not do this, you are required to pay full membership of the following year too.

  1. If you are graduating and the date of your graduation is known (e.g. half August), let the board know. This way you prevent having to pay an extra year of membership fee.


Onze sponsoren