In/uitschrijfbeleid activiteiten en producten

Als een activiteit op de website staat, zullen daar in ieder geval de (verwachte) kosten en een uiterste uitschrijfdeadline bij staan. Een activiteit kan in dit geval een evenement of een product zijn. Als de kosten of de deadline(s) significant wijzigen, zal het bestuur alle deelnemers daarvan op de hoogte te stellen.

Op deze pagina’s staan 4 situaties beschreven, waarin de meeste mogelijke situaties worden beschreven. Als iets gebeurt dat niet in één van deze situaties te vangen is, wordt per situatie bekeken wat gebeuren moet. Het bestuur zal altijd proberen naar redelijkheid te handelen, maar bij twijfel heeft het bestuur het beslisrecht.

In elke situatie geldt: Als je je aanmeldt voor een evenement, geef je toestemming om benaderd te worden met informatie voor dat evenement via de contactmogelijkheden die bekend zijn bij S.V. Paradoks.

Situatie 1: In- en uitschrijven kan nog

Inschrijven
Als je je inschrijft koop je een ‘ticket’, jouw deelname aan het evenement is van jou. Een ticket wordt niet fysiek of digitaal uitgegeven en bevestigingsmails voor evenementen worden niet gezien als tickets. Tot de uitschrijfdeadline is verlopen is het mogelijk om je uit te schrijven zonder gevolgen.

Wachtlijst
Sommige activiteiten hebben een wachtlijst. Als de inschrijving voor een evenement vol is wordt je automatisch op de wachtlijst gezet. Wanneer er een plekje vrijkomt doordat iemand zich uitschrijft wordt de eerste op de wachtlijst automatisch op aanwezig gezet. Dit gebeurt alleen automatisch als de inschrijfdeadline (niet de uitschrijfdeadline) nog niet verstreken is.

Als je op de wachtlijst blijft staan mag je niet komen naar een activiteit en hoe je niet te betalen. Je kan je naam nog van de wachtlijst halen door je uit te schrijven voor het evenement (zolang de uitschrijfdeadline nog niet verstreken is), zo voorkom je dat je automatisch wordt ingeschreven.

Situatie 2: Alleen inschrijven kan nog, uitschrijven is niet mogelijk

Inschrijven
Als je je inschrijft voor een activiteit waar je je niet meer voor kan uitschrijven, ben je meteen verplicht op te draaien voor eventuele kosten. We gaan er dus meteen van uit dat je komt. Het zal altijd aan jou duidelijk gemaakt worden dat je je niet meer uit kan schrijven voordat je jezelf inschrijft. Ook bij gratis evenementen word je geacht te komen als je ingeschreven bent.

Wachtlijst
Als de inschrijvingen vol zijn en er is een wachtlijst, kom je automatisch op de wachtlijst. Je bent nog niet verplicht om te betalen zolang je op de wachtlijst staat.

Let op: Schrijf je alleen in voor de wachtlijst als je zeker weet dat je kan! Zodra iemand zich via het bestuur afmeldt, kan je automatisch op aanwezig worden gezet. Vanaf dat moment ben je verplicht te betalen.

Situatie 3: De uitschrijfdeadline is verlopen

Kan ik me nog uitschrijven?
Zodra de uitschrijfdeadline is verstreken gaan we ervan uit dat je komt en ben je verplicht om eventuele kosten te betalen.

Je kan proberen jouw ticket door te spelen naar iemand anders. Hiervoor kan je bijvoorbeeld een vriend(in) benaderen, of iemand van de wachtlijst. Als je iemand hebt gevonden moet je het bestuur een berichtje sturen (bestuur@paradoks.utwente.nl). Zij kunnen dan jouw inschrijving aanpassen.

Let op: Niemand is verplicht jouw kaartje over te nemen, en het bestuur kan jouw verzoek om je kaartje over te laten nemen altijd weigeren (bijvoorbeeld omdat het erg kortdag is, of omdat er inschrijflijsten aan externe partijen zijn doorgegeven).

Wachtlijst
​​​​​​​Als je nog op de wachtlijst staat wanneer de uitschrijfdeadline is verlopen heb je helaas geen plekje voor de activiteit. Er wordt dus ook nog niet van jou verwacht dat je komt of betaalt.

Het kan zijn dat iemand die staat ingeschreven of een bestuurslid jouw benadert om zijn of haar ticket over te nemen. Je hebt altijd het recht om dit te weigeren. Mocht je toch de ticket overnemen, zal het bestuur dit voor jullie regelen. Het bestuur mag ook altijd kiezen om dit verzoek te weigeren.

Situatie 4: Afwezigheid i.v.m. corona of andere speciale situaties

Als je niet aanwezig kunt zijn i.v.m. coronagerelateerde of uitzonderlijke redenen, gelden ook de regels zoals in situatie 1-3. Kom absoluut niet als je mogelijke coronaklachten hebt of in quarantaine zou moeten.

Laat aan het bestuur weten dat je afwezig bent en waarom, zij kunnen helpen bij het zoeken van iemand die het ticket over kan nemen. Er kan ook met het bestuur overlegd worden of (een deel) van de kosten door Paradoks kunnen worden betaald.

Onze sponsoren