Algemeen

Vanuit de Universiteit Twente kan je melding maken van persoonlijke omstandigheden bij een studentendecaan of student psychologen. Deze kan je bereiken via het Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) in de Vrijhof (kamer 311). Je kan ook mailen naar sacc@utwente.nl. Voor meer informatie over SACC kijk ook gerust op www.utwente.nl/sacc.

Mentaal welzijn
Om hulp en steun te bieden in moeilijke tijden, staat een overzicht van alle UT-initiatieven op de Welzijn pagina. Heb je hulp nodig maar weet je niet waar je terecht kunt? Neem contact op met Student Affairs Coaching & Counselling en zij helpen je bij het vinden van een passende vorm van ondersteuning! 

Regelingen
Op de UT heb je dagelijks te maken met veel regels waarvan je misschien niet eens allemaal op de hoogte bent. Een overzicht van alle regelingen vind je hier. Per regeling waarover je meer wilt weten, zijn de juiste systemen en/of organisaties gelinkt. Regelingen  

Seksueel geweld
Onder seksueel geweld worden alle seksuele handelingen verstaan die een persoon gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of waarvan hij getuige is. Seksueel geweld of intimidatie komt het meest voor in de leeftijdscategorie van studenten. Als je slachtoffer bent/werd van seksueel geweld (aanranding, verkrachting) voel je dan vrij om hulp of steun te zoeken, want die is er. We weten dat er echt moed voor nodig is om deze stap te zetten en hopen dat deze informatie je zal helpen. Seksueel Geweld

Vertrouwenspersonen
In geval van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling treedt de vertrouwenspersoon onafhankelijk van de UT op en fungeert als klankbord en bemiddelaar en heeft hierin ook een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon oordeelt niet en neemt geen beslissingen. De vertrouwenspersoon kan je, al dan niet met behulp van een derde, adviseren of bemiddelen tussen de conflictpartijen. Vertrouwenspersoon ​​​​​​​

Vertrouwelijke contactpersonen (medestudenten)
De Vertrouwenscontactpersonen (CCP) voor studenten zijn getraind om te luisteren als medestudenten en zullen alles wat je deelt volledig vertrouwelijk behandelen. Deze UT-studenten hebben verschillende studies en achtergronden, en hebben verschillende ervaringen met studeren aan de UT of elders. De 16 getrainde studenten ondersteunen je als je ergens mee worstelt, hoe groot of klein ook. Je kunt bij een van hen terecht en zij zullen er voor je zijn. De CCP's kunnen je advies geven, een ondersteunende rol spelen bij het vinden van een oplossing voor een probleem, of gewoon naar je luisteren. Als ze niet de middelen hebben om persoonlijk te helpen, zullen ze helpen bij het zoeken naar de hulp die je nodig hebt. Ze zijn bekend met veel verschillende ondersteuningssystemen. Confidential Contact Persons

Studentenpsychologen
Studentenpsychologen bieden kortdurende, oplossingsgerichte hulp bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen. Je kunt bij hen terecht als je bijvoorbeeld last hebt van prestatieangst of uitstelgedrag en bij verdriet, angst, onzekerheid of gezinsproblemen. Alle studenten van de Universiteit Twente kunnen gebruik maken van de diensten van de studentenpsycholoog. Er is geen verwijzing nodig en het is gratis. Student Psychologen

Studieadviseurs 
www.tnw.planner.utwente.nl 
Het is altijd mogelijk om naar de studieadviseurs van TG of BMT te gaan. Je kunt via de site een afspraak maken. Meer informatie over waarvoor studieadviseurs beschikbaar zijn vind je onder het kopje studieadviseurs. 

Andere ondersteuningslijnen buiten de Universiteit Twente:
Mocht je opzoek zijn naar ander hulp zijn er ook landelijke initiatieven die je mogelijk verder kunnen helpen. 
​​​​​​​
Alles Oke?
www.allesoke.nl/
'Alles Oké?' is een steunlijn die support bied voor iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Chat of bel (0800-0450) anoniem met een getrainde vrijwilliger voor een luisterend oor. Elke dag tussen 14.00 en 22.00 uur. Anoniem.

113 Zelfmoordpreventie
Denk je aan zelfmoord? Dan kunt je met 113 geheel anoniem bellen en chatten. Bel gratis 0800-0113 of chat via www.113.nl/.

In geval van nood bel 112

Centrum Seksueel Geweld
https://centrumseksueelgeweld.nl/0800-0188/
Het Centrum Seksueel Geweld is er voor slachtoffers van seksueel geweld. Bijna iedereen denkt dat het hen niet zal overkomen, maar de harde waarheid is dat het iedereen kan overkomen. Daarom is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt als je of iemand in jouw omgeving een nare seksuele ervaring meemaakt. Sla ons nummer - 0800-0188 - op in je mobiel en je hebt ons altijd bij de hand. We bieden medische zorg, psychologische ondersteuning, hulp bij aangifte en preventie- en voorlichtingsmateriaal. We zijn er voor jou als het nodig is.

Onze sponsoren