Biomedische Technologie (BMT)

Biomedische Technologie (BMT)
Biomedische Technologie is een mensgerichte technische opleiding. Deze opleiding combineert (bio)medische kennis en techniek voor het oplossen van problemen in de gezondheidszorg. De biomedisch technoloog gebruikt deze kennis voor het onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe methoden, apparatuur, processen of systemen om de medische praktijk en de gezondheidszorg te verbeteren.

Biomedische Technologie is een multidisciplinaire studie waarbij gebruik gemaakt wordt van meerdere vakgebieden om kennis te vergaren. Vakgebieden die gebruikt worden zijn: natuurkunde, wiskunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, biologie en geneeskunde.

S.V. Paradoks en BMT
Het 45ste bestuur van S.V. Paradoks staat altijd klaar om studenten te helpen met vragen over de studie en de organisatie hiervan. Weet je niet waar je bepaalde informatie kunt vinden? Waar je terecht kunt met een klacht? Of heb jij een goed idee om het onderwijs te verbeteren? Kom dan naar de Commissaris Onderwijszaken BMT, Gijs Houben. Hij helpt je graag verder! Of mail naar: onderwijsbmt@paradoks.utwente.nl

OER
OER staat voor Onderwijs- en ExamenRegeling. Hierin vind je wat van jou als student verwacht wordt, maar ook waar jij recht op hebt. Het is verstandig om deze eens door te nemen. Dit helpt je beter te begrijpen waarom de opleiding een bepaalde keuze maakt, maar kan je ook helpen als er door de opleiding iets wordt gedaan wat in strijd is met het OER.

Klik op de onderstaande link om het OER te openen:
Onderwijs en Examen Regeling

Opleidingscommissie
S.V. Paradoks is zet zich in om de opleiding te verbeteren en zo goed mogelijk te laten functioneren. Om die reden heeft de commissaris onderwijszaken regelmatig overleg met de Opleidingsdirecteur (OLD), de Onderwijscoördinator (OC), Studieadviseur (SA) en de OpLeidingsCommissie (OLC). De OLC houdt de grote lijnen van het onderwijs bij BMT in de gaten, zowel voor het bachelor- als voor het masteronderwijs. De commissie die bestaat zowel uit docenten als studenten. Vraag jij je af wat de OLC precies doet en of jij hierin een rol kunt spelen? Bezoek dan onderstaande website:

OpLeidingsCommissie (OLC) BMT 

Examencommissie
De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Een student kan een verzoek indienen bij de examencommissie voor bijvoorbeeld een extra tentamenkans, goedkeuring van een vrij programma of het verlenen van een vrijstelling voor een onderwijseenheid. Een andere taak is het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen en beoordelen van tentamens. Verder neemt de Examencommissie besluiten in geval van fraude (plagiaat) en legt sancties op. Tot slot is de examencommissie verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van tentamens en examens en van de organisatie en procedures rondom tentamens en examens.
Ben jij het niet eens met de beslissing die genomen is door docenten rondom je cijfer? Dien dan een verzoek in bij de examencommissie: 

Verzoek Examencommissie

Problemen tijdens je studie
Zijn er zaken die het studeren beïnvloeden of lukt het studeren zelf niet goed? Dan kun je langsgaan bij de studieadviseur. Anneloes Dummer is de studieadviseur voor BMT-studenten en je kunt een afspraak bij haar inplannen via de TNW planner.

Spelen er persoonlijke problemen? De universiteit beschikt over een studentenpsycholoog waarmee je kunt praten. De studentenpsycholoog biedt kortdurende, oplossingsgerichte psychologische hulp zowel individueel als in groepsverband bij studieproblemen of bij persoonlijke problemen die het functioneren in studie en studentenleven beïnvloeden. Om een afspraak te maken met de studentenpsycholoog kun je zelf een afspraak maken via telefonisch contact met het secretariaat SACC of in de Vrijhof vloer 3 kamer 311 (rode balie).

Mits je door bijzondere omstandigheden vertraging oploopt kun je afstudeersteun aanvragen. Je kunt voor alle vragen omtrent studiebegeleiding ook terecht bij de rode balie in de Bastille.

Klachten
Als je een klacht of opmerking hebt over het onderwijs, kun je ten alle tijden mailen naar klachten@paradoks.utwente.nl

Onze partners