Technische Geneeskunde (TG)

Technische Geneeskunde (TG)
Technische Geneeskunde is een opleiding waarbij je leert om met behulp van Techniek nieuwe oplossingen te bedenken voor medische problemen. Zo houdt een Technisch Geneeskundige zich bijvoorbeeld bezig met het optimaliseren van minimaal invasieve operaties. Een Technisch Geneeskundige leert veel op Technisch en Medisch gebied en leert daarnaast ook hoe je moet werken in de kliniek. 

S.V. Paradoks en TG
Het 45ste bestuur van S.V. Paradoks staat altijd klaar om de studenten te helpen met vragen over de studie. Mocht je niet weten waar je bepaalde informatie kunt vinden of waar je met een klacht heen moet? Kom dan naar de Commissaris Onderwijszaken TG, Merel van der Werf. Zij helpt je graag verder! Je kunt ook altijd mailen naar: onderwijstg@paradoks.utwente.nl

OER
OER staat voor Onderwijs en Examen Regeling. Hierin vind je wat van jou als student verwacht wordt, maar ook waar jij recht op hebt. Het is verstandig om deze eens door te nemen. Dit helpt je beter te begrijpen waarom de opleiding een bepaalde keuze maakt, maar kan je ook helpen als er door de opleiding iets wordt gedaan wat in strijd is met het OER.

Klik op de onderstaande link om het OER te openen:
Onderwijs en Examen Regeling

Opleidingscommissie
S.V. Paradoks zet zich in om de opleiding te verbeteren en zo goed mogelijk te laten functioneren. Om die reden heeft de Commissaris Onderwijszaken regelmatig overleg met de Opleidingsmanager, de Onderwijscoördinator, Studieadviseurs (SA) en de OpLeidingsCommissie (OLC). De OLC houdt de grote lijnen van het onderwijs bij TG in de gaten, zowel voor het bachelor- als voor het masteronderwijs. De commissie bestaat zowel uit docenten als studenten en heeft regelmatig contact met het opleidingsmanagement.
Vraag jij je af wat de OLC precies doet en of jij hierin een rol kunt spelen? Bezoek dan onderstaande website: 

OpLeidingsCommissie (OLC) TG

Examencommissie
De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Een student kan een verzoek indienen bij de examencommissie voor bijvoorbeeld een extra tentamenkans, goedkeuring van een vrij programma of het verlenen van een vrijstelling voor een onderwijseenheid. Een andere taak is het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen en beoordelen van tentamens. Verder neemt de Examencommissie besluiten in geval van fraude (plagiaat) en legt sancties op. Tot slot is de examencommissie verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van tentamens en examens en van de organisatie en procedures rondom tentamens en examens.
Ben jij het niet eens met de beslissing die genomen is door docenten rondom je cijfer? Dien dan een verzoek in bij de examencommissie:

Verzoek Examencommissie 

Problemen tijdens je studie
Bij problemen met je studie is het in de eerste instantie is het verstandig om langs de studieadviseurs te gaan. Dit zijn Marieke Hofman en Deirdre Brandtwagt. Zij zijn te bereiken via het secretariaat of per mail: tgstudieadviseurtnw@utwente.nl. Tevens hebben zij inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 12:30 tot 13:30.

Mocht je pesoonlijke problemen tegenkomen tijdens je studie is er altijd de ruimte om te praten met een studentenpsycholoog. Hiervoor hoef je niet doorverwezen te worden, je kunt zelf een afspraak maken. Je kunt hier ook terecht voor studiecoaching en bij twijfels over je studie. Mits je door bijzondere omstandigheden vertraging oploopt kun je afstudeersteun aanvragen. Je kunt voor alle vragen omtrent studiebegeleiding ook terecht bij de rode balie in de Bastille.

Klachten
Als je een klacht of opmerking hebt over het onderwijs, kun je ten alle tijden mailen naar klachten@paradoks.utwente.nl

Onze partners