Over S.V. Paradoks

Op 26 september van het jaar 1978 werd Studievereniging Paradoks opgericht. Paradoks was van oudsher een vereniging voor afstudeerrichtingen in de biomedische richting van werktuigbouwkunde, chemische technologie, elektrotechniek en technische natuurkunde. De vereniging bleek zich in zijn prille begin terdege bewust te zijn van zijn Paradoxale identiteit van enerzijds een medische en anderzijds technische stroming. Anderhalf jaar na de oprichting, in september 1978, werden de statuten in een notariële akte opgenomen.

Om elk van deze stromingen voor het voetlicht te brengen, probeerden zij elk van de vier biomedische afstudeerrichtingen een plek te geven in het logo. Zo verwijst de reageerbuis naar de chemische technologie, de esculaap naar de medische kant, het tandwiel naar de werktuigbouw en het raster naar zowel de elektrotechniek als technische natuurkunde.

Er was geen bijzondere specifieke reden om een aparte studievereniging voor Biomedische Techniek op te richten. Wat wel een rol heeft gespeeld is de tijdgeest: veel studenten werden aangesproken door de maatschappelijke relevantie van nieuwe onderwerpen als biocompatibiliteit van materialen, kunststof als trommelvliesimplantaat of een ion-gevoelige field effect transistor voor meting van de pH in lichaamsvloeistof. Verder waren er specifieke wensen wat betreft bedrijfsbezoeken en symposia die niet door andere verenigingen werden ingevuld.

De naam ‘Paradoks’ is destijds door de leden gekozen. In de eerste plaats roept deze naam associaties op met de (al dan niet schijnbare) tegenstelling tussen techniek en de levende materie en in de tweede plaats het paramedische karakter van de biomedische technologie.

Paradoks is in de jaren tachtig op een zelfde koers doorgegaan. Paradoks zat in het WB-gebouw, had telefoonnummer 2491, BMTi heette nog Coordinatiecentrum Biomedische Techniek, computers hadden nog 51/4 floppy drives en in de kas van Paradoks zaten standaard twee centen die uiteraard vermeld werden op de algemene ledenvergadering.
Paradoks was geen vereniging als Isaac Newton of Alembic met verre studiereizen en de vele commissies. De groep studenten van Paradoks was al een aantal jaren aan het studeren en zag met lede ogen de einddatum tegemoet. De doelgroep was dan ook overwegend serieus, maar niet te min overtuigend geïnteresseerd.

In 1999 werd Paradoks benaderd door Jan van Alste, die bezig was met het opzetten van een nieuwe studie: Biomedische Technologie (BMT). Jan van Alste wilde weten of Paradoks de studievereniging wilde worden voor nieuwe studenten BMT. In eerste instantie is dit in samenwerking met Arago gebeurd.

Toen Biomedische Technologie een jaar bezig was is er op de ALV van 16 oktober 2002 een voltallig BMT bestuur gekomen, "Orde uit chaos". Vanaf dit jaar is Paradoks weer tot leven gekomen. In dit jaar is ook de boekverkoop op touw gezet, wat niet altijd vlekkeloos verliep, maar uiteindelijk allemaal goed is gekomen. Er kwamen steeds meer activiteiten en deze activiteiten waren een groot succes! Dit alles werd aangestuurd vanuit een klein kamertje in de kelder van het CTW gebouw.

Het daarop volgende jaar betekende een enorme groei voor Paradoks: het aantal leden verdubbelde! De reden hiervoor was dat de studenten van Technische Geneeskunde ook onder Paradoks gingen vallen. Dit zorgde voor extra uitdagingen, met name op het interessegebied, want geen van beide studies mocht benadeeld worden. Het activisme nam dit jaar flink toe, van ruim 40 actieve leden naar bijna 90 actieve leden.

Nog een jaar later werd de groei van Paradoks voortgezet en werd het 26ste bestuur "Pontis" gekozen. Gedurende dit bestuursjaar werd een stichting opgericht voor de studiereis en werd de eerste studiereis werkelijkheid. Bovendien werd in dit bestuursjaar het fundament gelegd voor een nieuwe kamer. De verbouwing van de kelder (“Het Mortuarium”) begon namelijk op 26 september en zou in het kalenderjaar 2005 ingericht worden; de kamer zou ongeveer 60 vierkante meter groot zijn.

Het werd april 2006 voor deze kamer uiteindelijk in gebruik kon worden genomen. Het bestuur “Humulus Lupulus” zat toen al een half jaar. Naast het in gebruik nemen van de nieuwe kamer, stond dit jaar voornamelijk in het teken van profileren en structureren. Het bestuur heeft meer tijd gestoken in overlegorganen universiteitbreed, wat zijn vruchten heeft afgeworpen. Daarnaast is de administratie op zijn kop gegooid en aangepast aan de structuur waarin de vereniging zich nu bevindt en is de boekhouding voor het eerst in drie jaar opgeschoond en gestructureerd. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor de vereniging.

Na "Humulus Lupulus" kwam het bestuur "Proprioceptie". Tijdens dit jaar is de vereniging verder geprofessionaliseerd en is de naamsbekendheid van Paradoks toegenomen. Alle commissiehandleidingen zijn verder uitgediept, de koffie stroomde goed door en het ledenaantal is gestaag verder gestegen.

Het bestuur "IxChel" heeft in het jaar 2008 de kamer van Paradoks grondig verbouwd. Alle muren hebben een frisse kleur gekregen, het meubilair is vernieuwd en de indeling is aangepast. Daarnaast is er in dit jaar een nieuw freshbrew-koffiezetapparaat aangeschaft voor de vereniging.

Na het 8ste lustrum jaar gevierd te hebben, heeft het 40ste bestuur der S.V. Paradoks "Aliquis in Omnibus"  ​in de zomer van 2019 de verhuizing van de PK vanuit de Horst naar de nieuwe Technohal op zich genomen. De nieuw bestelde meubels zijn in elkaar gezet, er is een nieuwe CT bar gebouwd, en er is geholpen bij het bouwen van de nieuwe Technobar. Zo heeft de PK nu nog steeds de gezellige sfeer die er ooit was toen de ruimte zich nog in de Horstkelder bevond, echter is er nu wel een overvloed aan licht.

Onze partners