Studievereniging voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde

[EscalaCie] Geheime tiplijn naar uw Cantussenaat

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, 2018-01-25

Waarde toekomstige Corona,

Zoals u allen wel weet, wordt op 14 februari aanstaande de jaarlijkse EscalaCie gehouden, alwaar, volgens de wandelgangen, eveneens een cantus gehouden zal worden.

Dat dit een evenement wordt wat u niet wil missen, spreekt uiteraard volkomen voor zich.

Uw cantussenaat is reeds druk bezig met de voorbereidingen om ook deze editie weer succesvol te laten verlopen, en ideeën zijn er reeds in overvloed. Het kan echter voorkomen dat zelfs dit selecte genootschap, met capabelheid in overvloed, niet alle geruchten en roddels heeft meegekregen die er zijn voorgevallen in de afgelopen periode.

Mocht u zodoende nog goede tips hebben, dan kan u dit anoniem mailen naar roddels@paradoks.utwente.nl . Uw inzending zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Uw inzending wordt wel gelezen, maar of u een reactie van ons zult ontvangen is onzeker.

Wij zien u graag op 14 februari.

Hoogachtend,
Uw CantussenaatComments

Log in om reacties te bekijken