Studievereniging voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde

Studeeravond math D1

Op woensdag 13 juni van 19.30-21.30 uur zal er weer een studeeravond plaatsvinden voor BMT jaar 1. Het zal gaan om het vak Math D1. In module 4 is dat het struikelvak en deze avond zal wederom begeleid worden door 3 studentassistenten. 
Werk deze avond aan je oefententamen of studeer voor het tentamen en stel je vragen!

Vergeet je niet in te schrijven er zijn maximaal 46 plaatsen!