Studievereniging voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde

Activiteitenbekendmakingsborrel 8e Lustrum

Tijdens deze speciale borrel zullen de activiteiten bekend gemaakt worden die zullen plaatsvinden tijdens het lustrum eind november en begin december. Uiteraard gooien we er een gratis fust in en 's avonds zal er een mooi feest zijn in de Aspen!